Thứ sáu, 9/6/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 23.25 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
23.25
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90