Chủ nhật, 16/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 22.65 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
22.65
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01