Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 23.5 A00, A01, C01, D01

TO >=8; TTNV <=3

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=8; TTNV <=3