Thứ năm, 16/9/2021
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 22.9 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
22.9
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90