Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 15 A00, A01, A04, A10

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, A04, A10