Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 23 A00, A01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D07