Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Nông Lâm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 23.5 A00, A01, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
23.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07