Thứ năm, 30/6/2022
Đại học Công nghiệp TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 25.5 A00, A01, C01, D90

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
25.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D90