Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 20 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
20
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01