Thứ sáu, 2/6/2023
Đại học Công nghệ TP HCM

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 19 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01