Thứ hai, 26/2/2024
Đại học Phan Thiết

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510205 14 A00, A01, A02, D07

Mã ngành
7510205
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, D07