Thứ bảy, 22/6/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 17.45 A00, A16, D01, D90

Điều kiện phụ: TO >= 6.2, TTNV <= 1

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
17.45
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90
Ghi chú
Điều kiện phụ: TO >= 6.2, TTNV <= 1