Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 19.7 A00, A01, C01, D01

TO >=7.2; TTNV <=1

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=7.2; TTNV <=1