Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 19.7 A00, A16, D01, D90

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
19.7
Tổ hợp môn
A00, A16, D01, D90