Thứ ba, 25/6/2024
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 22.75 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
22.75
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07