Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 14 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07