Thứ bảy, 20/4/2024
Đại học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 18 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01