Thứ sáu, 1/7/2022
Đại học Nha Trang

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 15.5 A00, A01, C01, D07

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
15.5
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D07