Thứ ba, 28/9/2021
Đại học Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 21.25 A00

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
21.25
Tổ hợp môn
A00