Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 22.15 A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
22.15
Tổ hợp môn
A01