Thứ tư, 22/9/2021
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07