Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Kỹ Thuật Công Nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 16.5 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01