Thứ hai, 20/3/2023
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 A00, A01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
Tổ hợp môn
A00, A01