Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 21.4 A00

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
21.4
Tổ hợp môn
A00