Thứ tư, 29/6/2022
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510301 21 A00, A01, A02, C01

Mã ngành
7510301
Điểm chuẩn
21
Tổ hợp môn
A00, A01, A02, C01