Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 22.25 A00, A01, C01, D01

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01