Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 22.8 A00, A01, C01, D01

TO >=8.8; TTNV <=7

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
22.8
Tổ hợp môn
A00, A01, C01, D01
Ghi chú
TO >=8.8; TTNV <=7