Thứ ba, 21/9/2021
Đại học Mở Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 21.45 A01, C01, D01

Toán >=7.2 NV1

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
21.45
Tổ hợp môn
A01, C01, D01
Ghi chú
Toán >=7.2 NV1