Chủ nhật, 19/9/2021
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 21.5 A01, D01, D07

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
21.5
Tổ hợp môn
A01, D01, D07