Thứ năm, 23/5/2024
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 23 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07