Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 14.5 A00, A01, D07, D90

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
14.5
Tổ hợp môn
A00, A01, D07, D90