Thứ sáu, 22/9/2023
Đại học Tiền Giang

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 15 A00

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00