Thứ sáu, 24/9/2021
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP HCM

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 17 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
17
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07