Thứ bảy, 13/7/2024
Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510303 21.8 A00

Mã ngành
7510303
Điểm chuẩn
21.8
Tổ hợp môn
A00