Thứ năm, 7/7/2022
Đại học Kiên Giang

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 14 A07, A11, C13, C17

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A07, A11, C13, C17