Thứ hai, 27/6/2022
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 15.05 A00, A01, B00, D01

TO >=6.8; TTNV <=4

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
15.05
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01
Ghi chú
TO >=6.8; TTNV <=4