Chủ nhật, 14/4/2024
Đại học Sư phạm Kỹ thuật - Đại học Đà Nẵng

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 15.7 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
15.7
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01