Thứ ba, 18/6/2024
Đại học An Giang - Đại học Quốc gia TP HCM

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19.48 A16, B03, C15, D01

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19.48
Tổ hợp môn
A16, B03, C15, D01