Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Công nghệ Đồng Nai

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 14 A00, A06, A11, B00, C08, C10, D01

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
14
Tổ hợp môn
A00, A06, A11, B00, C08, C10, D01