Thứ sáu, 19/7/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01