Thứ bảy, 25/3/2023
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 17.5 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
17.5
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01