Chủ nhật, 19/5/2024
Đại học Điện lực

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 18 A00, A01, D01, D07

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
18
Tổ hợp môn
A00, A01, D01, D07