Chủ nhật, 4/12/2022
Đại học Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 16.5 B00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
16.5
Tổ hợp môn
B00