Chủ nhật, 1/10/2023
Đại học Sài Gòn

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 19.26 B00

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
19.26
Tổ hợp môn
B00