Thứ hai, 22/4/2024
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 22 A00, A01, B00, D07

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
22
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D07