Chủ nhật, 3/7/2022
Đại học Tôn Đức Thắng

Công nghệ kỹ thuật Môi trường

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7510406 23 A00, B00, D07, D08

Toán nhân 2

Mã ngành
7510406
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A00, B00, D07, D08
Ghi chú
Toán nhân 2