Thứ năm, 23/9/2021
Học viện Thanh Thiếu Niên Việt Nam

Công tác thanh thiếu niên

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7760102 16 A09, C00, C20, D01

Mã ngành
7760102
Điểm chuẩn
16
Tổ hợp môn
A09, C00, C20, D01