Thứ bảy, 20/4/2024
Học viện Ngoại giao

Truyền thông quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320107 27 A01, D01

Mã ngành
7320107
Điểm chuẩn
27
Tổ hợp môn
A01, D01