Thứ tư, 24/7/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
538 25.07 A16, D01, R22

Mã ngành
538
Điểm chuẩn
25.07
Tổ hợp môn
A16, D01, R22