Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
538 24.75 A16, C15, D01

Mã ngành
538
Điểm chuẩn
24.75
Tổ hợp môn
A16, C15, D01