Thứ hai, 20/5/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
529 24.48 A16

Mã ngành
529
Điểm chuẩn
24.48
Tổ hợp môn
A16