Thứ ba, 25/1/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
528 24.8 D01

Mã ngành
528
Điểm chuẩn
24.8
Tổ hợp môn
D01