Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
528 25.3 D01, R22

Mã ngành
528
Điểm chuẩn
25.3
Tổ hợp môn
D01, R22