Thứ bảy, 25/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
528 23.89 A16

Mã ngành
528
Điểm chuẩn
23.89
Tổ hợp môn
A16