Chủ nhật, 16/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
527 24.55 A16

Mã ngành
527
Điểm chuẩn
24.55
Tổ hợp môn
A16