Thứ hai, 24/1/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
527 25.98 C15

Mã ngành
527
Điểm chuẩn
25.98
Tổ hợp môn
C15