Thứ tư, 6/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
614 35.42 D72

Mã ngành
614
Điểm chuẩn
35.42
Tổ hợp môn
D72