Thứ bảy, 15/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
614 36.17 D78, R26

Mã ngành
614
Điểm chuẩn
36.17
Tổ hợp môn
D78, R26