Thứ sáu, 24/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
614 34.76 D01, R22

Mã ngành
614
Điểm chuẩn
34.76
Tổ hợp môn
D01, R22