Thứ bảy, 23/9/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
615 36.02 D72, R25

Mã ngành
615
Điểm chuẩn
36.02
Tổ hợp môn
D72, R25