Thứ năm, 30/6/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
615 38.07 D78

Mã ngành
615
Điểm chuẩn
38.07
Tổ hợp môn
D78