Thứ bảy, 25/5/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
616 35.47 A01, D01, R22

Mã ngành
616
Điểm chuẩn
35.47
Tổ hợp môn
A01, D01, R22