Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
616 36.32 D01

Mã ngành
616
Điểm chuẩn
36.32
Tổ hợp môn
D01