Chủ nhật, 2/4/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
606 33.33 D01, D72, D78, R22, R25, R26

Mã ngành
606
Điểm chuẩn
33.33
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, R22, R25, R26