Chủ nhật, 14/4/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
606 34.49 D01, D72, D78, R22, R25, R26

Mã ngành
606
Điểm chuẩn
34.49
Tổ hợp môn
D01, D72, D78, R22, R25, R26