Thứ hai, 27/9/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
606 19 R11, R12, R13

Mã ngành
606
Điểm chuẩn
19
Tổ hợp môn
R11, R12, R13