Thứ bảy, 23/9/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
603 35.5 D78, R26

Mã ngành
603
Điểm chuẩn
35.5
Tổ hợp môn
D78, R26