Thứ năm, 30/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
603 34.73 D78, R26

Mã ngành
603
Điểm chuẩn
34.73
Tổ hợp môn
D78, R26