Thứ năm, 23/9/2021
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
603 24.6 R08

Mã ngành
603
Điểm chuẩn
24.6
Tổ hợp môn
R08