Thứ ba, 5/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Quảng cáo

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7320110 35.8 D72

Mã ngành
7320110
Điểm chuẩn
35.8
Tổ hợp môn
D72