Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
611 35.85 D01

Mã ngành
611
Điểm chuẩn
35.85
Tổ hợp môn
D01