Thứ năm, 13/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
611 36.52 D78, R26

Mã ngành
611
Điểm chuẩn
36.52
Tổ hợp môn
D78, R26