Thứ bảy, 13/7/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
610 36.6 D78, R26

Mã ngành
610
Điểm chuẩn
36.6
Tổ hợp môn
D78, R26