Chủ nhật, 27/11/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
610 34.77 D01, R22

Mã ngành
610
Điểm chuẩn
34.77
Tổ hợp môn
D01, R22