Chủ nhật, 1/10/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
610 35.1 D72, R25

Mã ngành
610
Điểm chuẩn
35.1
Tổ hợp môn
D72, R25