Chủ nhật, 16/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
536 23.72 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
536
Điểm chuẩn
23.72
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22