Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
536 23 A16, C15, D01

Mã ngành
536
Điểm chuẩn
23
Tổ hợp môn
A16, C15, D01