Thứ sáu, 1/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
535 23.75 A16, C15, D01

Mã ngành
535
Điểm chuẩn
23.75
Tổ hợp môn
A16, C15, D01