Thứ sáu, 22/9/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
533 24.17 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
533
Điểm chuẩn
24.17
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22