Thứ ba, 21/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
533 23.83 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
533
Điểm chuẩn
23.83
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22