Thứ ba, 25/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
532 24.92 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
532
Điểm chuẩn
24.92
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22