Chủ nhật, 3/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
532 24 A16, C15, D01

Mã ngành
532
Điểm chuẩn
24
Tổ hợp môn
A16, C15, D01