Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
531 24.45 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
531
Điểm chuẩn
24.45
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22