Thứ ba, 21/3/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
531 23.9 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
531
Điểm chuẩn
23.9
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22