Thứ năm, 7/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Chính trị học phát triển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
531 22.25 A16, C15, D01

Mã ngành
531
Điểm chuẩn
22.25
Tổ hợp môn
A16, C15, D01