Thứ bảy, 10/6/2023
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
530 24.15 A16, C15, D01, R22

Mã ngành
530
Điểm chuẩn
24.15
Tổ hợp môn
A16, C15, D01, R22