Thứ bảy, 2/7/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Ngành Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng - văn hóa

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
530 23.05 A16, C15, D01

Mã ngành
530
Điểm chuẩn
23.05
Tổ hợp môn
A16, C15, D01