Thứ bảy, 22/6/2024
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202 23.31 A16

Mã ngành
7310202
Điểm chuẩn
23.31
Tổ hợp môn
A16