Thứ tư, 29/6/2022
Học viện Báo chí và Tuyên truyền

Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7310202 17.25 D01, R22

Mã ngành
7310202
Điểm chuẩn
17.25
Tổ hợp môn
D01, R22