Thứ hai, 20/5/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý tài nguyên nước

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850198 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850198
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01