Thứ năm, 25/7/2024
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Quản lý biển

Mã ngành Điểm chuẩn Tổ hợp môn Ghi chú
7850199 15 A00, A01, B00, D01

Mã ngành
7850199
Điểm chuẩn
15
Tổ hợp môn
A00, A01, B00, D01